Hoe kan een student opdrachten op verschillende niveaus maken?

Als docent koppel je een niveau aan een klas. De student krijgt dit niveau toegewezen. Als een student op een andere niveau wil werken dan kan hij het niveau/boek aanpassen onder instellingen en Veel gebruikt lesmateriaal

Hoe kan een student opdrachten op verschillende niveaus maken?
Heeft dit antwoord u geholpen?
Overige vragen voor 'Product'