Hoe kom ik aan een getekende Verwerkersovereenkomst met Noordhoff?

De Verwerkersovereenkomst Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is van toepassing op de relatie tussen Noordhoff en onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze overeenkomst komt overeen met de modelovereenkomst behorend bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Mocht u prijs stellen op een ondertekende overeenkomst, dan vindt u op https://www.noordhoff.nl/noordhoff/privacy-en-cookies onder het tabblad ‘Noordhoff als verwerker’ onze invulbare versie van de Verwerkersovereenkomst. Deze kunt u downloaden, de ontbrekende gegevens in de betreffende velden invullen en de overeenkomst ondertekenen. U beschikt daarmee over een door beide partijen ondertekende Verwerkersovereenkomst. Noordhoff ontvangt de door u ondertekende overeenkomst graag digitaal via het mailadres privacy@infinitaslearning.com.

Hoe kom ik aan een getekende Verwerkersovereenkomst met Noordhoff?
Heeft dit antwoord u geholpen?
Overige vragen voor 'Service'