Voortgezet Onderwijs

Noordhoff vraagt voor het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs een bijdrage in de productie- en verzendkosten van 20% van de verkoopprijs. De pakbon die dient als factuur wordt meegezonden met de zending.
Heeft dit antwoord geholpen?
Overige vragen voor 'Wat zijn de kosten van een gebruikersexemplaar?'