Ik werk nog met de vorige editie van een lesmethode. Inmiddels is er een nieuwe editie verschenen. Tot wanneer blijft de vorige editie compleet beschikbaar?

Op het moment dat een jaardeel van de nieuwe editie verschijnt, blijft datzelfde jaardeel van de oude editie nog één leerjaar compleet beschikbaar.

Voorbeeld 1: leerjaar 1 van Grandes Lignes 6e editie onderbouw verschijnt voor schooljaar 2019/2020. Leerjaar 1 van Grandes Lignes 5e editie onderbouw blijft gedurende schooljaar 2019/2020 compleet beschikbaar. Vanaf schooljaar 2020/2021 zullen de volgende onderdelen niet meer beschikbaar zijn:
- methodelicentie
- tablet + online-licentie 
- gebruiksmateriaal (boeken die de leerling aan het eind van het schooljaar weer inlevert)

Het verbruiksmateriaal (werkboeken) bij leerjaar 1 is gedurende schooljaar 2020/2021 nog wel beschikbaar.

Voorbeeld 2: leerjaar 3 van Moderne Wiskunde 12e editie onderbouw verschijnt voor schooljaar 2019/2020. Leerjaar 3 van Moderne Wiskunde 10e editie onderbouw blijft gedurende schooljaar 2019/2020 compleet beschikbaar. Vanaf schooljaar 2020/2021 zullen de volgende onderdelen niet meer beschikbaar zijn:
- methodelicentie
- tablet + online-licentie 
- gebruiksmateriaal (boeken die de leerling aan het eind van het schooljaar weer inlevert)

Het verbruiksmateriaal (werkboeken) bij leerjaar 3 is gedurende schooljaar 2020/2021 nog wel beschikbaar.

Heeft dit antwoord geholpen?