Wat is Dr. Digi?

Dr. Digi is digibord software voor de leerkracht.
De leerkracht kan op het digibord uitleg geven over de taken.
Wat moet een leerling doen?
Hoe moet de leerling dit doen?

In de digibord software zitten handige tools voor de instructies en voor de uitvoering van de taken.
Heeft dit antwoord geholpen?