Belangrijke aandachtspunten Directe Toegang bij voorbereiding schoolstart

Bestemd voor de coördinator Directe Toegang
 
Graag uw aandacht voor een tweetal belangrijke wijzigingen in de manier waarop Directe Toegang in schooljaar 2017-2018 aangeboden wordt:
- Gebruikers van Magister en ItsLearning: uw schoolportaal werkt dit jaar voor directe toegang alleen nog met Entree Federatie, niet meer met Eduroute. Dit betekent dat uw school een (nieuw) Attribute Release Policy (ARP) met Kennisnet moet afsluiten, waarin de uitwisseling van informatie over gebruikers wordt geregeld. Aan u het verzoek of u dit kunt controleren.
Als u dit niet op tijd regelt, dan gaat Directe Toegang niet werken voor uw leerlingen.
 
Voor meer informatie, zie https://www.kennisnet.nl/artikel/entree-federatie-binnenkort-de-enige-route-in-het-vo/, mail support@kennisnet.nl of bel 0800 321 22 33.
 
- Gebruikers van een extern boekenfonds: door wijzigingen in de systematiek is het dit jaar extra belangrijk om het proces van prematching volledig en op tijd af te ronden. Als het prematching proces niet klaar is, dan kunnen de distributeurs Van Dijk en Iddink geen linkjes specificeren en krijgen uw leerlingen geen Directe Toegang. Aan u het verzoek om tijdig te prematchen. 
 
Voor meer informatie, zie https://www.directetoegang.nl/prematching.htm of neem contact op met uw distributeur.
Heeft dit antwoord geholpen?
Overige vragen voor 'Er is op dit moment één melding'